IK WACHT NOG STEEDS

IK WACHT NOG STEEDS is de titel van de bundel met 23 gedichten van Maurice Ferares die een dezer dagen van de pers komt. Het zijn gedichten over vervolging en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bundel is te bestellen via email: m.ferares@kpnmail.nl De prijs is € 12,50 voor intekenaars. Voor hen worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Overmaking op rekening NL52ABNA0557142210 t.n.v. M.Ferares

Advertenties

vrije meningsuiting

Belediging van een bevriend staatshoofd

Het is nog niet zo lang geleden dat mensen gestraft werden omdat ze een bevriend staatshoofd zouden hebben beledigd. Zo werden mensen veroordeeld tot het betalen van een geldboete als ze Adolf Hitler een moordenaar of ander soort boef hadden genoemd. Hij was immers een bevriend staatshoofd. Dat wilde zeggen dat hij een waardevolle bondgenoot werd geacht te zijn tegen het goddeloze communisme van de bolsjewiek in Moskou. Maar nog veel meer was Hitler bevriend als staatshoofd omdat grote Nederlandse ondernemingen aanzienlijke bedragen verdienden aan de handel met nazi Duitsland. Ook verplichtte de Nederlandse regering werklozen in Duitsland te gaan werken. Dat er in Duitsland vele duizenden mensen in concentratiekampen waren opgesloten deerde de Nederlandse regenten niet, want het waren immers sociaal-democraten, communisten en joden die opgesloten zaten. Tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog lieten sommige gereformeerden hun zoons als lid van de SS of de Wehrmacht naar het Oostfront gaan. Hitler was toch een door god boven hen geplaatste autoriteit en die moest gehoorzaamd worden zoals alle andere autoriteiten.

Majesteitsschennis viel ook niet onder het begrip vrije meningsuiting. Men werd door de rechter veroordeeld wanneer prins Hendrik, de man van koningin Wilhelmina en vader van Juliana, een zuiplap en een goede klant van de hoeren in Den Haag werd genoemd. Wat niet in strijd met de waarheid geweest schijnt te zijn.Wel mogen we nu dank zij de vrijheid van meningsuiting zeggen dat de echtgenoot van koningin Juliana, Bernhard von Lippe Biesterfeld, lid van de Duitse SS is geweest; dat hij zijn vrouw in de Urselakliniek ( een gesticht voor zwakzinnigen) heeft willen laten opsluiten en ergens in de wereld een of meer buitenechtelijke kinderen heeft rondlopen. Dat hij voor zijn verloving met Juliana naar Hitler is gegaan om afscheid te nemen Dat hij steekpenningen van vliegtuigmaatschappijen heeft aangenomen was het minst erge; dat zijn dochter Irene met prins Hugo Carlos een lid van de Spaanse fascistische beweging Phalange getrouwd was; dat Beatrix, zijn oudste dochter, getrouwd is geweest met een man die in zijn jeugd lid was van de Hitlerjugend; dat zijn jongste dochter Christina met een Cubaanse Contra getrouwd is geweest. En verder hebben we niet vergeten dat Willem Alexander getracht heeft daden van de militaire dictator van Argentinië Videla ( waaronder het ontvoeren en doden van duizenden mensen) te rechtvaardigen omdat Maxima de dochter is van Zorreguieta onderminister van landbouw in de regering van Videla. Terwijl de hele wereld op de hoogte was van de misdaden van het Videla-regiem heeft Zorreguieta daar nooit iets van gemerkt.

Het verbod van godslastering stond in het verleden in de Nederlandse grondwet. Voor godslastering werden mensen bestraft door de rechter. Waar haalt men nu de brutaliteit vandaan om van de moslims te eisen dat ze de belediging van Mohammed door schrijvers en tekenaars zoals bijvoorbeeld het afbeelden van Mohammed als een hond of hem te beledigen zoals in Charlie Hebdo is gebeurd, accepteren als vrije meningsuiting. De moslims hebben het volste recht om daarover bijzonder kwaad te zijn. Dat enigen van hen menen de kunstenaars en schrijvers te mogen vermoorden is absoluut onaanvaardbaar en dient met strenge hand bestraft te worden.De moslims hebben het recht op bescherming, zoals iedere andere burger. Wanneer moslims vinden dat de belediging van Mohammed niet onder het recht op vrije meningsuiting valt, dan dienen zij daarbij door de wet gesteund te worden. Zij hoeven helemaal niet akkoord te gaan met de opvatting dat belediging van Mohammed onder vrije meningsuiting hoort te vallen. Het is verbazingwekkend dat geen enkele politieke partij van rechts of links tot die mening is gekomen. Menen ze dat het mogen beledigen van Mohammed onder de integratie van de moslims begrepen dient te worden ? De moslims mogen niet beledigd worden net zo min als de joden door antisemieten beledigd mogen worden. Het wordt tijd dat zij die geen moslim zijn dat gaan begrijpen.

M.Ferares 19 februari 2015

OVER MARTELEN GESPROKEN

 
Er is geen letter ter verdediging of voor begrip van de daden van de Beweging voor een Islamitische Staat (ISIS) mogelijk. Maar daarmee is niet alles gezegd. Kijken we naar wat Westelijke landen aan voorbeelden hebben gegeven en nog steeds geven aan de ISIS.
Het was de Amerikaanse CIA, die in een aantal Europese en Afrikaanse landen geheime gevangenissen had – en misschien nog heeft – waar gevangenen op alle mogelijke manieren gemarteld worden om informatie uit ze te krijgen. De Amerikanen deden dat maar de `democratische’ regringen in Europa en de ondemocratische in Noord-Afrika die de geheime gevangenissen op hun grondgebied toestonden waren daarvan op de hoogte en deden niets. In de Amerikaanse gevangenis op Cuba Guantanamo is het zogenaamde waterboarding- waarbij de gevangene steeds opnieuw onder water wordt gedrukt totdat hij bijnae stikt – een van de middelen die de beulen toepassen. Dat geschiedde met de toestemming van president George W.Bush en zijn minister van defensie Rumsfeld. Die methode hebben de ISIS-mannen van de Amerikanen geleerd en passen hem nu op Amerikanen toe. Zelfs de soort en kleur van de hemden die de ISIS gevangenen dragen hebben ze van de Amerikanen overgenomen.
De gevangenen op Guatanamo zitten, zonder door een rechter te zijn gehoord en veroordeeld jarenlang en voor onbepaalde tijd gevangen. Obama die tijdens zijn verkiezingsactie beloofde Guantanamo te zullen sluiten, is nog steeds in gebreke
In het ‘democratische’ en ‘menselijke’ Israël heeft het opperste gerechtshof het martelen van gevangenen goedgekeurd. Voor de kinderen in de kindergevangenis – er zitten jaarlijks 600 a 700 gevangen- die volgens de UN-organisatie gemarteld worden – is dat een afgrijslijke zaak Israel is het enige land in de wereld dat een speciale gevangenis voor kinderen heeft.

DE ZON IS UITGEDOOFD

De zon is uitgedoofd

de zwaartekracht heft op

alle waarden zijn vervalst

hun inhoud vervlogen

Iedere dag duizenden

door de kamien

ze hoeven niet te lopen

rookwolken dragen hen

moeder en kind een buik

tegen een muur verpletterd

ongedierte

platgetrapt

Vader volgt

ontmenselijkt

ontmand

kaalgeschoren

getatoeerd

verminkt

in gestreept boevenpak

Laat je haar achter vrouw

dat komt van pas

leg daar de vullingen van je kiezen

daar je bril

hier je kind

we zullen er goed voor zorgen

Huil niet

weest niet bang

je gaat in bad

was je goed

alles komt in orde

Appel voor het gas

appel voor het vuur

wie ontbreekt er nog

we tellen opnieuw

en nogmaals

we zijn grondig

links, rechts, doorlopen

schnell,schnell

niemand mag het missen

Es lebe die arbeit die frei macht

WAAROM GEEN INDIVIDUELE TERREUR

Het is een oude discussie in de socialistische beweging. Voor of tegen individuele terreur. Tegenstanders hebben een aantal gerechtvaardigde bezwaren, zoals: individuele terreur maakt de toestand waaraan de terrorist een eind wilde  maken erger omdat de banken en de ondernemers die aan de macht zijn de gelegenheid krijgen om ook harde strafmaatregelen te nemen tegen diegenen die niets met de terreurdaad te maken hadden. Ze zullen rechtvaardiging zoeken voor een militaire dictatuur of ander zwaar onderdrukkersregiem zoals het fascisme. De wapenindustrie en het militaire apparaat zullen hun kans grijpen om hun macht uit te breiden. De voornaamste reden echter om tegen individuele terreur te zijn is, dat hij massa-actie tegen onderdrukking niet kan vervangen. De terreur van de hele klasse van onderdrukten voor bevrijding is een politieke daad van bewuste mensen om de heerschappij van de onderdrukkers te beeindigen. Er is geen andere methode om dat doel te bereiken. De parlementaire democratie is onbruikbaar voor fundamentele verandering van de kapitalistische maatschappij. De parlementaire democratie zal de banken, grote kapitalistische ondernemingen en individuele kapitalisten niet onteigenen ten behoeve van het volk . Dat kan alleen het volk zelf. De parlementaire democratie zal nooit de kapitalistische staat  ontmantelen en vervangen door organisaties die uitsluitend de belangen van de misdeelden en verschoppelingen, de werklozen en de andere hongerlijders dienen. De heersende klasse heeft  gedurende een paar eeuwen een verdedigingslinie opgebouwd, die bestaat uit het leger, de politie, de spionnagediensten, de klassejustitie, de wetten, controle over de media en het onderwijs, de collaboratie van de kerken en nog duizenden andere middelen, om zijn bezit te beschermen tegen onteigening door de onderdrukten. Daarom: massa-actie van de onderdrukten voor hun bevrijding/ Ja. Individuele terreur ? Neen. Dat laatste omdat het geen middel is om een rechtvaardige maatschappij te kunnen  bereiken. Individuele terreur werkt tegen de onderdrukten en komt de onderdrukkers goed van pas, Na de moordaanslagen in Parijs, enige weken geleden, hebben de regenten in Europa om het hardst geschreeuwd dat de democratie werd aangevallen en door allen verdedigd moest worden. Maar om welke democratie ging het ? Het ging om schijndemocratie voor meer dan twintig miljoen werklozen in Europa,  om miljoenen mensen die diep in de schuld steken en hun kinderen niet of nauwelijks te eten kunnen geven. Daartegen is massa-actie nodig. Georganiseerde massa-actie met of zonder vakbonden en politieke partijen als die hun taak niet verstaan. Tot slot. Massa-actie is nodig om een nieuwe maatschappij mogelijk te maken, met individuele terreur is dat uitgesloten, maar in uitzonderlijke gevallen kan het uitschakelen van een of enige individuen van grote betekenis zijn. Als de aanslag op Hitler door Von Stauffenberg was geslaagd zou de Tweede Wereldoorlog eerder afgelopen geweest zijn en waren enorme hoeveelheden mensenlevens gespaard gebleven. Het vermoorden van Landwachters en andere collaborateurs met de nazi’s door verzetslieden, was weliswaar van invloed op het moreel van de bevolking, maar in aanzienlijk mindere mate als de Februaristaking.

M.F.

BOEKEN

De boeken van Mauricce Ferares zijn te koop in Amsterdam bij `Je boek in de winkel’ Vijzelgracht 11 Het is een speciale boekhandel die uitsluitend boeken verkoopt die door de auteurs zelf zijn uitgegeven. Ook zijn de boeken te krijgen via internet als `printing on demand.

Bestellen http://www.lulu.com/shop/

De titels en de prijzen) van de boeken van Maurice Ferares zijn bij : `Je boek in de winkel’ in Amsterdam

In de Franse taal zijn te krijgen
La vengeance d’un juif clandestin en
Moussebilines

Via internet bestellen via http://www.lulu.com/shop/

De boeken zijn ook als ebook te lezen bij Xin Xii.

In Nederland info bij m.ferares@kpnmail.nl (Hetzelfde adres als u de boeken per post toegestuurd wil hebben. Verzendkosten zijn in de prijs inbegrepen)
in Frankrijk info bij: manuelperianez@gmail.com

Auswitsch

De gaskamer in Auschwitz in 1945

IK HEB OP ZE GEWACHT

Geen water of wind doodde hen

waarvan ik de naam draag

Niemand kwam onder puin vandaan

werd op een vlot in zee of onbewoond

eiland aangetroffen

Zelfs de kleinste konden ze niet redden

verstoppen onder een balk of achter een

gesloten deur

overal loerde de dood

Niemand werd bevrijd

geen van hen kwam ergens aan

ver weg in een vreemd land

ik wacht nog steeds op ze

m.f.